การตีความกฎหมาย ต้องตีความอย่างเคร่งครัด

Top Stories

ถ้าท่านศรีสุวรรณ มองว่า แบงค์เป็ดผิดกฎหมาย ตาม พรบ.เงินตรา มาตรา 9
รบกวนท่านแจ้งจับ 7 -11 ทั่วประเทศ ด้วย เพราะ 7 -11 ก็ใช้ แสตมป์ แทนเงินตรา ก็ต้องผิดมาตรา 9 เข่นเดียวกัน
ไม่ใช่ผิดเฉพาะ ..คนที่ท่านอยากให้ผิด
ดังนั้น การตีความกฎหมาย ควรตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ใช่การตีความตามเจตนารมของรัฐบาล หรือ ท่านศรีสุวรรณ

Patpong Suksai
ผมกลับเห็นต่างกับทนาย ถึงไม่ผิดเรื่องปลอมธนบัติ แต่ เข้าข่ายต้องห้ามตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเงินตราฯ บัญญัติห้ามผู้ใดทำ จำหน่าย ใช้หรือนำออกใช้ซึ่งวัตถุหรือเครื่องหมายใดๆ แทนเงินตรา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ” จะเหมือนกับเคส “เบี้ยกุดชุม” ของจ.ยโสธร ลองค้นดูครับ

Patpong Suksai
ศูนย์อาหารกับเซเว่นผิดไหม ผมก็ไม่รู้ ไม่ลองแจ้งความดูมันจะมีข้อต่างกับเคสเบี้ยกุดชุมไหม ( 4หมู่บ้านของยโสธร พิมพ์คูปองหน่วยเป็นเบี้ยไว้ใช้แลกสินค้ากันเอง) ซึ่งตรงกับเคสเงินเป็ด มีคนผลิต ให้คนเอาไปใช้ ร้านลูกชิ้นคนรับ สามารถเอาไปซื้อปลาหมึกต่อก็ได้หมุนเวียนในม็อบ หรือเอาไปแลกเป็นเงินสดกับคนผลิตได้ 🤔

วณิช ลีวาณิชย์
ทนายเกิดผล แก้วเกิด
แสตมป์แผ่นเล็กนิดเดียวและดวงล่ะหนึ่งบาทถ้าใครไม่รับเขาก็ให้บริจาคการกุศล ต่างจากแบงค์เป็ดมีมูลค่าใบล่ะสิบบาท เจตนาชัดเจนว่าจงใจทำขึ้นมาล้อเลียนสถาบัน ( ทนายเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ ทนายเลือกข้าง เห้อ )

KPhu Siraon
มีความเห็นพ้องด้วยกับท่านทนายเกิดผลฯ ตามรายละเอียดนัยข้อเท็จจริง เขาเรียกคูปองเป็ด เจตนาเพื่อจุดประสงค์ใช้แลกอาหารเฉพาะในกลุ่มฯ เป็นการชั่วคราว การที่ผู้ใดจะแจ้งความดำเนินคดีต่อผู้อื่นได้จะต้องอยู่ในฐานะผู้เสียหาย ตามพฤติการณ์ หากมีการแจ้งความอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 172, 173และแถมเพิ่มให้ด้วยมาตรา 174วรรคสอง เป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประขาชนเสียหาย อีกทั้งรู้ในใจด้วยว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเป็นการแกล้งให้บุคคลใดต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัยเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหนักขึ้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

FB ทนายเกิดผล แก้วเกิด