“กรณ์” ย้ำข้อเสนอให้รัฐโอนงบกระทรวงละ 10 เปอร์เซ็นต์ จะได้เพิ่ม 3 แสนกว่าล้าน

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.นายกรณ์ จาติกวณิช ว่าที่หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวถึงกรณีที่ประชาชนลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล คนละ 5,000 บาท ในวันแรก (28มี.ค.) ที่ผ่านมา พบว่ามียอดผู้ลงทะเบียนกว่า 10 ล้านคน ขณะที่รัฐบาลเตรียมงบประมาณไว้เพื่อ 3 ล้านคน ทั้งนี้ตนขอยํ้าข้อเสนออีกครั้งว่ารัฐบาลต้องเพิ่มวงเงินเพื่อดูแลผู้เดือดร้อนให้ทั่วถึง เพราะผู้เดือดร้อนมีมากกว่า 3 ล้านคนแน่นอนและรัฐบาลจะถูกกล่าวหาว่าคัดเลือกผู้ได้สิทธิอย่างไม่เป็นธรรม นี่ยังไม่นับถึงผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 อีกจำนวนมากที่ถูกลดเงินเดือน หรือถูกพักงาน และไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการของสำนักงานประกันสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานกลุ่มภาคการท่องเที่ยว และบริการทั้งหมด

นายกรณ์ กล่าวต่อว่า แม้รัฐบาลให้สัญญาณว่าจะออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)กู้เงินฉุกเฉิน 200,000 ล้านบาท แต่ก่อนจะกู้เพิ่ม ตนขอเสนออีกครั้งว่ารัฐบาลควรปรับแผนการใช้เงินงบประมาณ และโอนงบประมาณรายการที่ไม่เร่งด่วน หรือมีแนวโน้มว่าจะใช้ไม่ทันในปีงบประมาณ 2563 ไปเป็นเงินทุนสำหรับการดูแลประชาชนให้ทั่วถึง โดยโอนงบประมาณจากทุกกระทรวง กระทรวงละ 10 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้ได้เงินเพิ่มประมาณ 300,000 กว่าล้านบาท แม้วินัยทางการคลังยังเป็นสิ่งสำคัญ ขณะที่ทุกคนสนับสนุนให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชน แต่รัฐบาลต้องใช้เงินภาษีให้เหมาะสมที่สุดในยามนี้.

Author: cemeqiuonline.club