เชียงรายจะส่งทีมแพทย์ไปเมียนมา ช่วยคัดกรองออกใบรับรอง พาคนไทยกลับบ้าน

จ.เชียงราย เตรียมทีมแพทย์ข้ามด่านท่าขี้เหล็ก ไปคัดกรองและออกใบรับรองแพทย์ คนไทยตกค้างกว่า 80 คน หลังจากไม่มีเครื่องบิน หรือรถโดยสารไปออกเอกสารที่สถานทูตในกรุงย่างกุ้ง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 เม.ย. 63 นายภาสกร บุญญลักษม์ รอง ผวจ.เชียงราย กล่าวว่า จ.เชียงราย จะมีการหารือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เตรียมส่งทีมแพทย์เข้าไป จ.ท่าขี้เหล็ก ช่วยทางการเมียนมาคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และออกใบรับรองแพทย์แก่คนไทยที่แจ้งความประสงค์จะกลับไทยกว่า 80 คน เมื่อวันที่ 18 เม.ย. แต่ติดขัดไม่สามารถไปออกใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลที่ย่างกุ้งได้ เนื่องจากสายการบิน รถโดยสารระหว่างเมืองหยุดหมด เพื่อเป็นทางออกให้คนไทยที่ จ.ท่าขี้เหล็ก เชียงตุง รัฐฉาน สามารถกลับถิ่นได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 20 เม.ย.63 มีคนไทยที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้าทางด่านสะพาน 2 อ.แม่สาย อีกจำนวน 7 คน ที่ด่านสะพาน 4 เชียงของ จำนวน 2 คน และวันที่ 24 เม.ย.63 ข้ามทางด่านแม่สาย 4 คน โดยจังหวัดเชียงรายได้เตรียมพร้อมรับคนไทยทั้งหมดไว้แล้ว โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตรวจคัดกรอง ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จนท.ศุลกากร ตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อมูล ตรวจเช็กประวัติ ตรวจสอบสัมภาระเอกซเรย์ พ่นยาฆ่าเชื้อกระเป๋า โดยคนไทยที่เข้าเมืองจะต้องแสดงเอกสารใบรับรองแพทย์ หรือ Fit To Travel และหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำประเทศนั้นๆ และลงนามรับทราบยินยอมรับการกักตัวในสถานที่รัฐกำหนด หรือ Local Quarantine เป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้กำหนดสถานที่กักตัวที่โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท และโรงแรมอินคำ อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมอาหาร 3 มื้อ อุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน.

Author: cemeqiuonline.club