แม่ฮ่องสอนระส่ำ! พบผู้ป่วย โควิด เพิ่มเป็น 5ราย ปชช.ผวาปิดหมู่บ้านอีก

วันที่ 29 มี.ค. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้ประกาศสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด –19 จังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ตามที่จ.แม่ฮ่องสอนแจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่ามีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 4 คน ขณะนี้ได้รับรายงานผลการตรวจห้องปฏิบัติการ พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 24 ปี

แม่ฮ่องสอนติด โควิด เพิ่มเป็น 5ราย
ขอคนใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 5รายกักตัว

มีประวัติเดินทางมาจากประเทศปากีสถาน ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปาย 4 คน และโรงพยาบาลปางมะผ้า 1 คน ขณะนี้ทางทีมแพทย์ได้ติดตามผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย สมาชิกร่วมบ้าน และผู้ที่ใกล้ชิดคลุกคลีกับผู้ป่วย เพื่อคัดกรองและเก็บตัวอย่างส่งตรวจต่อไป

ทั้งนี้ ทางจังหวัดขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยทั้ง 5 คน หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรค หรือเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้แยกกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และให้วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน

ขอคนใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 5รายกักตัว
หากพบว่ามีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์หรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัวในทันที และให้ล้างมือด้วยน้ำสบู่และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอ จาม หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง

และอยู่ห่างจากคนอื่นไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร ใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด แยกห้องนอน เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ด ตัวจาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ โทรศัพท์ รวมทั้งให้แยกทำความสะอาด แยกน้ำดื่มเฉพาะ แยกสำรับอาหาร ไม่รับประทานอาหารกับคนในครอบครัว แยกขยะที่ปนเปื้อน น้ำมูก น้ำลาย เช่นหน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อทุกวัน โดยใส่ถุงขยะสองชั้น ทำลายเชื้อโรคด้วยน้ำยาฟอกขาวแล้วมัดปากถุงให้แน่น

รายงานข่าวระบุว่า จากการคัดกรองพบว่าผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วย ผลเป็นลบ แต่ก็จะมีการตรวจสอบซ้ำเพื่อความแน่ใจ สำหรับผู้ป่วยทุกคนส่วนใหญ่อาการดี ไม่หนักมาก น่าจะมาสุขภาพที่แข็งแรง จากการตรวจพบแต่ต้นทำให้เชื้อยังไม่แพร่กระจายในปอดมากนัก โดยทางโรงพยาบาลปาย สามารถรับผู้ป่วยได้เต็มที่ 13-16 ราย

ด้าน อ.สบเมย นายเฉลิม ซอนคำ นายกอบต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมทีมงาน เข้าปฏิบัติงานติดตามดูแลและพร้อมเข้าพ่นน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อในบริเวณบ้านของ เคสที่กักตัวบ้านแม่แพน้อย จำนวน 2 ราย การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเคสให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

สำหรับสถานการณ์ของแต่ละหมู่บ้าน พบว่าได้มีการปิดหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านส่วนใหญ่จะอยู่ในป่าและไม่ได้อยู่ติดกันกับหมู่บ้านอื่น และมีเส้นทางเข้า-ออกเส้นทางเดียว ทำให้มีการปิดหมู่บ้านและสามารถควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลได้ง่าย โดยแต่ละหมู่บ้านต่างปฏิบัติการอย่างเข้มงวด ซึ่งก็มีราษฎรบางคนต่อต้านและไม่ค่อยปฏิบัติตามคำสั่ง แต่ก็มีส่วนน้อยและกลายเป็นถูกราษฎรจำนวนมากในหมู่บ้านพากันรังเกียจบุคคลที่ดื้อและไม่ฟังเสียงของผู้นำ

Author: cemeqiuonline.club