รัฐบาลดูแล อสม. สู้โควิด-19 ระลอกใหม่ อนุมัติรอบใหม่ อีก 3 เดือน กว่า 1.57 พันลบ.

Top Stories

ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน จำนวน 1.05 ล้านคน วงเงินกว่า 1.57 พันล้านบาท มาตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 ซึ่งยังพบปัญหาติดขัดในเรื่องของเลขบัญชีธนาคารของ อสม. บางราย ทำให้ไม่สามารถโอนเงินค่าตอบแทนดังกล่าวได้ครบ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ครม.จึงมีมติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ จากเดิมที่สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2563 เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564

มากไปกว่านั้น ครม.ยังได้เห็นชอบที่จะจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ อสม. ตามหลักการเดิมไปอีก 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 วงเงิน 1.57 พันล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกในการดูแลประชาชนระดับชุมชน พร้อมรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

https://www.facebook.com/anucha.b.dp/posts/3546611528750972