การตีความกฎหมาย ต้องตีความอย่างเคร่งครัด

ถ้าท่านศรีสุวรรณ มองว่า แบงค์เป็ดผิดกฎหมาย ตาม พรบ.เงินตรา มาตรา 9 รบกวนท่านแจ้งจับ 7 -11 ทั่วประเทศ ด้วย เพราะ 7 -11 ก็ใช้ แสตมป์ แทนเงินตรา ก็ต้องผิดมาตรา 9Read More

Leave a comment