พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน

วันนี้ (28 พย.63) เวลา 16.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน โดยเครื่องบินพระที่นั่ง ถึงท่าอากาศยานตรัง ทรงโบกพระหัตถ์ ให้กับประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานตรัง ซึ่งประชาชนพร้อมใจกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” กึกก้อง .Read More

Leave a comment