Day: July 29, 2020

Posted in ข่าวสดล่าสุดวันนี้

เชรดนิ วาชทาร์ – ซากี

คอนราดินอายุสิบขวบ แพทย์ลงความเห็นทางวิชาชีพว่าเด็กชายอยู่ได้อีกไม่เกินห้าปี นายแพทย์คนที่ว่านี้มีบุคลิกนุ่มนวล ออกจะล้าสมัย และไม่น่าเชื่อถือสักเท่าใด แต่ความเห็นของเขาก็ได้รับการขานรับจากนางเดอ รอปป์ ผู้พูดอะไรแล้ว “ต้อง” เชื่อไปทุกสิ่งทุกเรื่องราว นางเดอ รอปป์นี้เป็นทั้งญาติและผู้ปกครองของคอนราดิน ในสายตาของเด็กชาย หล่อนเป็นตัวแทนของสิ่งต่างๆ สามในห้าส่วนในโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาจำเป็นต้องทำ สิ่งที่เขาต่อต้าน และสิ่งที่เป็นความจริง ส่วนอีกสองในห้าที่รวมกันเป็นตัวเขาและจินตนาการของเขา คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสามส่วนแรก คอนราดินเคยคิดว่า ไม่วันใดก็วันหนึ่ง เขาคงต้องยอมจำนนต่อแรงกดดันบีบคั้นของสิ่งจำเป็นน่าเอือมระอา ไม่ว่าจะเป็นอาการป่วยไข้ ข้อจำกัดหยุมหยิมมากมาย…

Continue Reading